Jaskinia Małotowa Jaskinia Małotowa Jaskinia Małotowa Chłopki lodowe

JASKINIA MAŁOTOWA

Niemal w całości wykopana grota o długości 56m, głębokości - 10m. Zlokalizowana w zachodnim zboczu Doliny Będkowskiej tuż powyżej Źródła Będkówki.
Korytarz wejściowy opada stromo w dół, przechodząc w 5m głębokości studnię. Z jej dna w kierunku północno-wschodnim odchodzi niewielkie przejście (doprowadza do 4m wysokości salki, w końcowej części której ciasne korytarzyki przechodzą w rurę skalną), po przeciwnej stronie zaś rozpoczyna się kolejna studnia - 4m głębokości w dolnym odcinku zablokowana namuliskiem. W południowo-zachodniej części dna zlokalizowana jest niedostępna aktualnie szczelina z silnym przepływem powietrza, a na północny-zachód odchodzi od niego ku górze korytarz o szerokości 1,5m z silnie spękanym stropem. Prowadzi on ok. 6m do góry; kończy się salką o wymiarach 2m na 2m i wysokości 1m. Jest to jedyne miejsce w jaskini, gdzie występują nacieki; są to nacieki grzybkowe, miękkie i częściowo stwardniałe mleko wapienne oraz stare zrekrystalizowane polewy widoczne na ścianach i dnie (odłamki). Kontynuacją tej niewielkiej komory jest zamulona szczelina z bardzo silnym przewiewiem powietrza.
Dno wstępnej studni wypełniał gruz wapienny zmieszany z humusem. Kolejne 2m osadów to gruz wapienny, humus, kości zwierzęce, ułamki ceramiki neolitycznej (kultura pucharów lejkowych). W poniższej sali widoczne są gliniaste osady przemieszane z gruzem wapiennym. Studnię, doprowadzającą na dno jaskini, wypełniały osady humusowo-lessowe, w których występowały szczątki drobnych kręgowców. W korytarzu, wiodącym lekko pod górę, zalegają osady piaszczyste.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia