Kajasówka Kajasówka Kajasówka Kajasówka

KAJASÓWKA

Od 26 stycznia 1962r. stanowi rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni ok. 11,83ha. Obejmuje zrąb tektoniczny o długości 2,5km i głównym kierunku rozciągłości NW-SE. Obszar Kajasówki ograniczają strefy uskoków, wzdłuż których obniżone zostały przyległe zapadliska tektoniczne: Rybnej od północy i Cholerzyna od południa. Zachodnia część wzgórza jest łagodna i stosunkowo szeroka, a wschodnia (rozwinięta wzdłuż stref uskokowych) - stroma, zakończona klinową ostrogą skalną. Stanowi wschodni kraniec tzw. zrębów nadwiślańskich, do których należą m.in. wzgórza okolic Kamienia i Mirowa, gdzie znajduje się Winnica. W obrębie Kajasówki, po jej południowej stronie, ulokowana jest Jaskinia Przegińska, zaś na wschód od wzgórza rozpoczyna się tzw. rygiel krakowski złożony z kolejnych zrębów tektonicznych zbudowanych z wapieni jurajskich.
Kajasówka zbudowana jest z górnojurajskich osadów płytkiego, rozległego morza. Charakterystyczną ich odmianą jest wapień skalisty, który powstał z materiału nagromadzonego w obrębie raf gąbkowych i gąbkowo-sinicowych. Inna odmiana - wapień uławicony - powstała z osadów gromadzonych poza rafami. Dno pobliskich zapadlisk wypełnione jest grubą warstwą (100-200m) iłów osadzonych na dnie morza mioceńskiego. Wzgórze swoją obecną rzeźbę zawdzięcza ruchom tektonicznym, mającym miejsce w miocenie, a także późniejszym procesom erozyjnym.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia