Kamieniołom wapieni na Odwozy Kamieniołom wapieni na Odwozy Kamieniołom wapieni na Ratowej Kamieniołom wapieni na Ratowej

KAMIEŃ

Należy do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego i do najbardziej zaburzonej tektonicznie części Wyżyny Krakowskiej. Większość z występujących tu wzniesień to zręby tektoniczne (zbudowane ze skał jurajskich), które otoczone są przez rowy tektoniczne (wypełnione osadami mioceńskimi). Najczęściej są to wydłużone pasma zrębowe (o łamanych krawędziach) ograniczone uskokami normalnymi i progowymi. Wskazuje to na zjawiska tensyjne związane z wciąganiem sztywnej płyty pod Karpaty. Ukształtowanie głównych rysów morfologii tej części Wyżyny Krakowskiej nastąpiło w późnym trzeciorzędzie; wtedy, pod naciskiem nasuwających się Karpat, obszar krakowski uległ potrzaskaniu na liczne bloki tektoniczne. Wzgórza Mirowskie, do których należy m.in. Winnica, i Ratowa to najbardziej na zachód wysunięte elementy zrębów nadwiślańskich ciągnących się na wschód aż do Kajasówki.
Najstarsze utwory odsłaniające się w rejonie Kamienia to górnokarbońskie piaskowce arkozowe występujące w postaci zwietrzeliny na zboczach Dzierwińskiej Góry. Na nich zalegają osady jury środkowej (iły kaolinowe - glinki grójeckie lub mirowskie), kilkunastometrowy kompleks keloweju dolnego (powstał w wyniku stopniowego wkraczania morza jurajskiego na obszar krakowski; reprezentowany przez piaski, piaskowce i wapienie piaszczyste aż do stromatolitu), jury górnej (pstre margle podścielające gruby kompleks wapieni - najpowszechniejszych skał w tym rejonie). Węglanowe osady górnej jury występują w facjach: wapieni skalistych, płytowych, zrostkowych i osadów spływów grawitacyjnych. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez brekcje i wypełnienia krasowe oraz brekcje tektoniczne.
W budowlach węglanowych, budujących górnojurajskie wapienie skaliste, obecne są przejawy tektoniki synsedymentacyjnej. Wskazuje to, że już w późnej jurze wzrost tych budowli następował wraz z ruchami blokowymi podłoża. Nie można wykluczyć, że trzeciorzędowe ruchy tektoniczne jedynie uwydatniły wyniesienia istniejące co najmniej od środkowej jury, a część uskoków obrzeżających zręby była aktywna juz w trakcie wzrostu tych budowli.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia