Źródło św. Józefa Źródło św. Józefa Źródło św. Józefa Źródło św. Józefa

ŹRÓDŁO ŚW. JÓZEFA

Skalno-zwietrzelinowy, podzboczowy, terasowy i przykorytowy system źródeł składający się z kilku wypływów występujących na długości ok. 50m. Część z nich ma charakter naturalny, a część ujęto w kamienno-betonową obudowę. Zlokalizowane są one u ujścia Doliny Eliaszówki tuż obok kamieniołomu dolnokarbońskich wapieni w Czatkowicach, które stanowią warstwę wodonośną. Zasilają Eliaszówkę, którą po kilkudziesięciu metrach pochłania Czernka, tworząc Krzeszówkę - górny bieg Rudawy.
Wydajność całej strefy źródliskowej wynosi 10-20l/s, temperatura - 9,8°C, odczyn pH - 7,43, a mineralizacja - 441,5mg/l. Jest to woda wodorowęglanowo-siarczanowo-azotanowo-wapniowa, a głównymi jonami w niej rozpuszczonymi są [mg/l]: Ca++ 88,78; Mg++ 10,7; Na+ 5,28; K+ 0,78; HCO3- 222,04; SO4-- 53,9, NO3- 53,32; Cl- 6,74.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia