Góra Zelejowa Kamieniołom różanki zelejowskiej na Górze Zelejowej Kras powierzchniowy

GÓRA ZELEJOWA

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 51,33ha utworzony 17 sierpnia 1954r. ze względu na różnorodne formy powierzchniowej rzeźby krasowej (żłobki) oraz kopalnej (leje). Zjawiska te mają tu wyjątkowo piękny rozwój dzięki wyniesieniu terenu i stromemu ułożeniu ławic. Wzniesienie to jako jedno z niewielu w Górach Świętokrzyskich posiada grań górską. Jego półkilometrowy grzbiet przecinają w kilku miejscach stare, nieczynne kamieniołomy, w których wydobywano różankę zelejowską.
Góra Zelejowa zbudowana jest z tych samych skał, które występują na Górze Zamkowej. Są to gruboławicowe wapienie żywetu i franu zawierające liczne skamieniałości zwierząt zamieszkujących płycizny mórz międzyzwrotnikowych - głównie gałązkowych i masywnych stromatoporoidów, gałązkowych denkowców, czteropromiennych korali.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite