Góra Zelejowa Góra Zelejowa Góra Zelejowa Góra Zelejowa

GÓRA ZELEJOWA

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 51,33ha utworzony 17 sierpnia 1954r. ze względu na różnorodne formy powierzchniowej rzeźby krasowej (żłobki) oraz kopalnej (leje). Zjawiska te mają tu wyjątkowo piękny rozwój dzięki wyniesieniu terenu i stromemu ułożeniu ławic. Wzniesienie to jako jedno z niewielu w Górach Świętokrzyskich posiada grań górską. Jego półkilometrowy grzbiet przecinają w kilku miejscach stare, nieczynne kamieniołomy, w których wydobywano różankę zelejowską.
Góra Zelejowa zbudowana jest z tych samych skał, które występują na Górze Zamkowej. Są to gruboławicowe wapienie żywetu i franu zawierające liczne skamieniałości zwierząt zamieszkujących płycizny mórz międzyzwrotnikowych - głównie gałązkowych i masywnych stromatoporoidów, gałązkowych denkowców, czteropromiennych korali.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia