Grodowe Źródło Grodowe Źródło Grodowe Źródło Grodowe Źródło

GRODOWE ŹRÓDŁO

Źródło szczelinowe znajdujące się na obszarze Wzgórz Tumlińskich u podnóża Góry Grodowej od 23 kwietnia 2009r. objęte ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Wypływa z dolnotriasowych piaskowców tumlińskich, które występują w niszy źródlanej w formie piasku i większych okruchów skalnych. Lokalnie w strumieniu zaobserwować można pulsowanie piasku. Miąższość eolicznych piaskowców tumlińskich sięga w tym rejonie nawet 200m; ich wychodnie występują w Kręgach Kamiennych ulokowanych niemal na szczycie wzniesienia, a sztuczne odsłonięcie - w nieodległym kamieniołomie Tumlin, gdzie widoczne są struktury kopalnych wydm oraz efemerycznych strumieni i zbiorników wodnych.
Według najstarszych zapisków źródło zwane było Podgrodnim Stokiem, zaś grodzisko położone ok. 1km na wschód - zatuleniem lub utuleniem. Stąd też prawdopodobnie pochodzi nazwa wsi Tumlin. Dawniej woda ze źródła służyła mieszkańcom Grodu i Podgrodzia, a miejsce to spełniało rolę potoku pralnego.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia