Kręgi Kamienne Kręgi Kamienne Kręgi Kamienne Kręgi Kamienne

KRĘGI KAMIENNE

Rezerwat przyrody nieożywionej ustanowiony 15 września 1994r. Obejmuje 12,33ha szczytowej partii Góry Grodowej. Jego bogactwem są wychodnie dolnotriasowych piaskowców tumlińskich, ich odsłonięcia w starych wyrobiskach i kamieniołomie Tumlin.
Obszar rezerwatu jest jedynym miejscem w Polsce, na którym odsłaniają się typowe kopalne osady eoliczne. Ich miąższość sięga 200m; charakteryzują się wielkoskalowym przekątnym warstwowaniem oraz czerwono-brunatną barwą. Piaskowce pokryte są zielonkawym mchem i patyną.
Przed ponad tysiącem lat miejsce to było jednym z trzech - obok Łysej Góry i Góry Dobrzeszowskiej - świętych miejsc pogan w Górach Świętokrzyskich. Trzy kamienne kręgi w kształcie elipsy tworzyły teren o powierzchni ok. 1500m2, w którym Wiślanie oddawali cześć swym bogom. Dziś wały te są mało czytelne - zniszczył je czas oraz trwające od wieków prace skalników.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia