Kręgi Kamienne Kręgi Kamienne Kręgi Kamienne

KRĘGI KAMIENNE

Rezerwat przyrody nieożywionej ustanowiony 15 września 1994r. Obejmuje 12,33ha szczytowej partii Góry Grodowej. Jego bogactwem są wychodnie dolnotriasowych piaskowców tumlińskich, ich odsłonięcia w starych wyrobiskach i kamieniołomie Tumlin-Gród.
Obszar rezerwatu jest jedynym miejscem w Polsce, na którym odsłaniają się typowe kopalne osady eoliczne. Ich miąższość sięga 200m; charakteryzują się wielkoskalowym przekątnym warstwowaniem oraz czerwono-brunatną barwą. Piaskowce pokryte są zielonkawym mchem i patyną.
Przed ponad tysiącem lat miejsce to było jednym z trzech - obok Świętego Krzyża i Góry Dobrzeszowskiej - świętych miejsc pogan w Górach Świętokrzyskich. Trzy kamienne kręgi w kształcie elipsy tworzyły teren o powierzchni ok. 1500m2, w którym Wiślanie oddawali cześć swym bogom. Dziś wały te są mało czytelne - zniszczył je czas oraz trwające od wieków prace skalników.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite