Szyb Stanisław August Szyb Katarzyna Szyb Barbara Szyb Austriacki I

MIEDZIANA GÓRA

które niekiedy zawierają fragmenty piaskowców dolnodewońskich - do sąsiadujących z nimi utworami dolnodewońskimi emsu. W obrębie pakietu ilasto-mułkowego znajdują się także bloki skrasowiałych dolomitów (czasem wapieni) - pozostałości tektonicznie zredukowanego kompleksu węglanowych skał środkowodewońskich. Najwyższa część złoża (czapa żelazista) jest silnie zwietrzała i zbudowana przede wszystkim z limonitów tworzących konkrecje, nieregularne zrosty, naskorupienia i formy pokładowe, którym towarzyszą malachit, azuryt oraz galman. Niżejleżąca część złoża (strefa cementacyjna) charakteryzuje się mniejszym stopniem zwietrzenia; występuje na głębokości od kilkudziesięciu do ponad stu metrów; chalkopiryt jest w niej zastępowany przez inne minerały siarczkowe i tlenkowe miedzi (chalkozym i tenoryt), które tworzą impregnacje i skupienia w iłach o formach pokładowych, nieregularnych lub żyłowych (w strefach nieciągłości tektonicznych). Zawartość miedzi w tutejszych rudach oszacowano na 7-12%.
Pierwsze kopalnie powstały z końcem XVI wieku, jednak już po kilku latach w najgłębszych szybach pojawiły się znaczne dopływy wód, które uniemożliwiły wydobycie w dolnych częściach wyrobisk. Dlatego też próbowano wybudować 2km długości sztolnię odwadniającą, ale udało się wykonać jedynie niewielką jej część (ok. 70m). Eksploatacja rud nie była zatem zbyt rentowna, nie pomogło nawet zgłębienie w 1618r. nowego szybu (Postoja) ani też - 10 lat później - kolejnej kopalni. Pod koniec XVII wieku i na początku kolejnego stulecia wydobycie kruszców znalazło się w kryzysie. Próbowano je ożywić jeszcze w XVIIIw, jednak intensywne poszukiwania górnicze i eksploatację podjęto za panowania Staniaława Augusta Poniatowskiego. W 1782r. prace prowadzono już w pięciu szybach (Stanisław August, św. Józef, św. Antoni, św. Krzysztof, św. Wencesław); przedmiotem poszukiwań i eksploatacji w budowanej wówczas kopalni były pokładowe rudy impregnacyjne miedzi i cynku, a także typowo cementacyjne koncentracje rud miedzi
1 | 2 | 3
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia