Rekultywacja wyrobiska po eksploatacji piasku Zlepieńce myślachowickie Zalew Balaton Deformacje terenu po eksploatacji górniczej

GEOLOGICZNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

skrzyżowania ścieżka prowadzi w prawo, prosto, w Czyżówce - w lewo. Tu - razem z zielonym szlakiem (w końcowej części zabudowań w prawo) do dolomitów triasu ( 4 ). Ze skałek ścieżka wiedzie drogą asfaltową prowadzącą do Bukowna (widać ją za drzewami na zachodzie; słychać przejeżdżające samochody; z głównej drogi w Czyżówce - w prawo na zachód) kilkoma zakrętami obok elektrowni; a gdy z lewej strony pojawiają się gęsto rosnące drzewa i w lewo odbija droga z betonowych płyt - skręca w nią, osiągając ostatni punkt - teren rekultywacji wyrobiska po eksploatacji piasku ( 5  - "przywracanie" odbywa się w 3 etapach: 1 (przygotowawczy) - prace studialne, czyli pomiary sytuacyjno-wysokościowe, badania glebowo-siedliskowe, geologiczne, hydrologiczne, na podstawie których sklasyfikowano wyrobisko; szczególnie ważna była analiza szkodliwości składowiska odpadów górniczych zawierających piryt oraz projekt neutralizacji tych odpadów i odcieków; opracowano także dokumentację techniczną rekultywacji i kosztorys; 2 (rekultywacja techniczna) - prace ziemne polegające na uformowaniu bryły zwałowiska, wyrównanie jego wierzchowiny; budowa rowów melioracyjnych, dróg gospodarczych i odtworzenie gleb; na powierzchnię składowiska nałożono warstwę popiołów z pobliskiej elektrowni w celu zneutralizowania odpadów górniczych zawierających piryt; 3 (biologiczna) - początkowo stosuje się nawożenie mineralne i uprawę roślin motylkowych w celu zapoczątkowania procesów glebotwórczych i zapobieganie erozji skarp; następnie do przygotowanych wcześniej kwater wprowadza się odpowiednie gatunki drzew).
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite