Skała Brodło Skała Brodło Skała Brodło Skała Brodło

SKAŁA BRODŁO

Należy do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego, a zlokalizowana jest we wschodnim zboczu środkowej części Doliny Szklarki. Osiąga wysokość 43m. Jest przykładem rozległej budowli węglanowej o złożonej strukturze wewnętrznej zbudowanej z górnojurajskich wapieni. Powstały one w stosunkowo płytkim morzu szelfowym; wykształcone są tutaj w facjach: skalistej (będącej fragmentami centralnych części budowli węglanowych) i uławiconej (utworzonej na stokach tych struktur lub w zagłębieniach między nimi). Dolna partia skały wykształcona jest jako budowla gąbkowo-mikrobialna, środkowa jej część przechodzi w budowlę mikrobialną. Najwyższą partię skały tworzą zaś osady talusa, czyli osypy materiału, pochodzącego z najwyższych części budowli węglanowej.
Położenie Skały Brodło odpowiada lokalizacji paleozoicznej intruzji w podłożu, która wskutek większej odporności na wietrzenie od otaczających równowiekowych skał osadowych nie uległa całkowitej erozji przed późną jurą. Miejsce podścielone przez taką intruzję cechowało się niższą subsydencją od obszarów sąsiednich. W związku z tym ulegało ono niższemu pogrążeniu, tworząc wyniesienia na morskim dnie. Na takiej strukturze, ze względu na wzmożoną cyrkulację wody i dostawę składników pokarmowych, następował intensywny rozwój rafopodobnych budowli węglanowych tworzonych przez cyjanobakterie i gąbki krzemionkowe. Podobnym przykładem takiej budowli ulokowanej nad intruzją jest Żytnia Skała.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia