Południowe pole górnicze Karczówki Południowe pole górnicze Karczówki Północno-zachodnie pole górnicze Karczówki Północno-zachodnie pole górnicze Karczówki

KARCZÓWKA

Rudy ołowiu na Karczówce eksploatowano przy pomocy szybów oraz pionowych wyrobisk szparowych. Początki tych prac są jednak trudne ustalenia. W XIII wieku należała ona do biskupów krakowskich, którzy na podstawie przywileju królewskiego mieli możliwość wydawania koncesji na wydobycie. Znaczne ilości rud odkryto pod koniec pierwszej połowy XVII wieku, aczkolwiek w drugiej połowie tego stulecia górnictwo przeżywało kryzys. Ożywienie nastąpiło dopiero w XVIII wieku, a po upadku Rzeczypospolitej prace prowadzone były pod zarządem Austriaków. Wówczas rozpoczęto budowę sztolni, której ostatecznie nie ukończono. Zadecydowała o tym Główna Dyrekcja Górnicza, intensyfikując prace górnicze w Miedzianej Górze. W połowie XIX wieku przeprowadzono badania, które stwierdziły nierentowność wydobycia galeny na Karczówce. Natrafiono jedynie na ubogie rudy zawierające galenę, galman i piromorfit. Pewne ożywienie wydobycia nastąpiło na początku ubiegłego wieku; drążono wtedy 50m szyb Ferta z kilkoma poziomami wydobywczymi, zaś w latach 1913-18 prowadzono poszukiwania w szybie Emilia z robotami na dwóch poziomach (35m i 53m; na niższym natrafiono na duży przypływ wód). Niestety lokalizacja tych szybów, ani też funkcjonujących tu kopalń, nie jest dziś znana; jedynie co do umiejscowienia kopalni Barbara nie ma wątpliwości.
W obrębie kruszconośnego obszaru pomiędzy Karczówką a Białogonem zarejestrowano ponad 3200 wyrobisk związanych z kruszcośledzeniem i wydobywaniem rud. Większość wyrobisk nie jest jednak czytelna, a najlepiej uwidaczniają się ślady szpar kruszcowych z wyraźnymi skalnymi ociosami tworzącymi pionowe ścianki. Ulokowane są one na dwóch zboczach Karczówki: południowym, gdzie wyrobiska ograniczają dwa szyby i północno-zachodnim, w którym nie przekraczają 20m głębokości; miejsca najgłębszych szybów znaczą nie całkiem zniwelowane hałdy. Są to najlepiej zachowane w Górach Świętokrzyskich relikty historycznego górnictwa rud metali.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia