Góra Żakowa Góra Żakowa Góra Żakowa Góra Żakowa

GÓRA ŻAKOWA

Wydobycie kruszców na Górze Żakowej sięga początkami XIV wieku. Wzmianki o występowaniu tutaj srebronośnej galeny pojawiają się w drugiej połowie XV stulecia i pierwszej połowie XVI wieku, jednak na początku XV stulecia górnictwo kruszcowe i skalne na Górze Żakowej zaczęło upadać. Po okresie regresu wydobycia kruszców i marmurów w rejonie Skib, w drugiej połowie XVI wieku sytuacja zaczęła się nieco poprawiać. Z tego okresu może pochodzić część z występujących na terenie rezerwatu szybików, które drążone były głównie w celach poszukiwawczych. W początkach XVII stulecia prowadzono już wydobycie "marmurów" (głównie różanki zelejowskiej). Poza kalcytem pozyskiwano również wapienie dewońskie opisywane w przekazach źródłowych jako marmury techniczne. Pozostałością tej eksploatacji są obecnie już w dużej mierze zarośnięte łomiki stokowe. Wydobycie kruszców i marmurów funkcjonowało w zasadzie do XVIII wieku. W XIX stuleciu i na początku kolejnego prowadzono jeszcze pewne próby eksploatacji (głównie wydobycie "marmurów" na potrzeby lokalne) niemające już jednak większego znaczenia. Prace poszukiwawcze służące rozpoznaniu i zbadaniu możliwości eksploatacji złóż kruszców prowadzono tu jeszcze w latach 1907-1910. Zgłębiono wówczas do głębokości 33m 7 szybików, wykonano chodniki, w których stwierdzono strefowe wystąpienia kalcytów żyłowych (o grubości 1-2m) zawierających rzadkie wpryśnięcia i żyłki galeny osiągające miejscami grubość do 10cm. W latach 1959-1960 w ramach prac Instytutu Geologicznego wykonano 2 szybiki badawcze w strefach starych robót, rozpoznając charakter mineralizacji i odsłaniając starą kopalnię galeny z XIV wieku.
1 | 2 | 3
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia