Zegarowe Skały Zegarowe Skały Zegarowe Skały Zegarowe Skały

ZEGAROWE SKAŁY

Grupa skał wapiennych tworzących ciąg zalesionych wzgórz (Śmietnik, Pociejówka, Oparanica, Zegarowe Skały, Strzegowa Skała, Grodzisko Chłopskie, Grodzisko Pańskie) stanowiących fragment lewego stromego zbocza Doliny Wodącej. Przybierają one kształty baszt oraz iglic wznoszących się nawet 100m ponad jej dnem. Związane są z procesami krasowymi przeobrażającymi platformę wapieni górnojurajskich przez wody podziemne. Duża część z nich charakteryzuje się obecnością mikroform krasowych na powierzchniach oraz rozwojem jaskiń, do których należą m.in.: Jaskinia Jasna koło Smolenia i Jaskinia Zegar w masywie Zegarowych Skał, a także Jaskinia Na Biśniku i Jaskinia Psia w masywie Grodziska Chłopskiego. Niektóre ze skał posiadają nazwy (obecnie funkcjonujące zamiast oficjalnych (w nawiasach): Dolne Skały (Skała Jama, Zegar), Żagiel, Kursowa, Mała Zegarowa, Zegarowa, Wieloryb (wraz z dwoma ją poprzedzającymi: Zamczysko), Szara Płyta, Siekierezada, Jaskinia Jasna (Skała Zegarowa)); w roku 1970 jako pomniki przyrody nieożywionej ochroną objęto: od 22 listopada - Skałę Jamę (Zegar, obecnie zwaną Dolne Skały) i Skałę Zegarową (powszechnie Jaskinia Jasna, w której znajduje się Jaskinia Jasna koło Smolenia), a trzy dni później - Zamczysko (grupa skał obejmująca znane jako Mała Zegarowa, Zegarowa, Wieloryb). Od 13 kwietnia 2004 roku zaś pomnikiem przyrody jest także Biśnik wraz z Jaskinią Na Biśniku i Jaskinią Psią.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia