Gołoborze na Łysej Górze Gołoborze na Łysej Górze Gołoborze na Łysej Górze Gołoborze na Łysej Górze

ŁYSA GÓRA

Zapiski czeskich benedyktynów z XVI wieku podają, że Łysa Góra poświęcona była trzem bóstwom o nazwach: Łada, Boda i Leli (Świst, Poświst i Pogoda). Fakt ten potwierdza obecność kamiennego wału z piaskowca kwarcytowego ułożonego wokół szczytu. Rozciąga się on na długości ok. 1,5km, a jego wysokość przekracza 2m. Nie został on jednak dokończony przy gołoborzu, co związane jest najprawdopodobniej z wydaniem zakazu stosowania praktyk pogańskich przez pierwszych Piastów. Zapobieżeniem tego typu działań tłumaczy się również założenie w XII wieku klasztoru benedyktyńskiego na Łysej Górze. Podobne wały dla potrzeb kultu pogańskiego powstały także na Ślęży, Raduni i Górze Kościuszki w województwie dolnośląskim. W Górach Świętokrzyskich zaś święte miejsca pogan to także Kręgi Kamienne oraz Góra Dobrzeszowska.
Według ludowych przekazów na szczycie Łysej Góry odbywały się sabaty czarownic. Podczas nich wiedźmy odprawiały tajemne gusła z diabłami; trwała tam piekielna zabawa i tańce. Harce te ustały jednak po wzniesieniu klasztoru na Łysej Górze, gdyż bicie dzwonów i modlitwy mnichów przeszkadzały złym mocom. Inna legenda "tłumaczy" powstanie tutejszego gołoborza. Zgodnie z nią pewnej nocy zaproszony na sabat czarownic diabeł miał dostarczyć prezent w postaci głazu, który posłużyłby do zniszczenia znienawidzonego świętokrzyskiego klasztoru. Przybywał on jednak z daleka i nie zdążył go dostarczyć na miejsce przeznaczenia, gdyż o świcie zapiał kur. Diabeł stracił moc, a głaz został upuszczony na grzbiecie Klonówki, gdzie do dziś spoczywa jako Wielki Kamień. Lucyfer nie zrezygnował jednak z zamiaru zniszczenia klasztoru i ponownie wysłał swoich poddanych na Święty Krzyż. Gdy diabły zbliżały się z głazami do klasztornych zabudowań, usłyszały je gęsi, które gęgając, zbudziły jednego z zakonników. Ten myśląc, że nadszedł czas na modlitwę, uderzył w dzwon, a ogłuszone diabły upuściły kamienie, które potrzaskane na zboczu leżą do dziś.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia