Kopalnia węgla kamiennego Krystyna Kamieniołom wapieni Stara Sztolnia Wzgórze zamkowe w Rudnie Kamieniołom diabazów na Niedźwiedziej Górze

SZLAK DAWNEGO GÓRNICTWA

skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego, którą podążają na północ, później - wschód do "ronda", na którym w lewo (ul. Kasztanowa), a za nim - w prawo (ul. Głogowa). Z lewej strony mijają Ponetlicę ( 10  - wzgórze zbudowane z górnojurajskich wapieni; oddzielone od północy i południa uskokami schodkowymi - typowy stopień tektoniczny podniesiony w stosunku do dna Rowu Krzeszowickiego, a obniżony względem obszaru południowego; zaszła tu inwersja terenu - pierwotnie na południu znajdowały się identyczne wapienie jurajskie jak tutaj; z czasem uległy one denudacji, przez co odsłoniły się - leżące pod nimi - utwory karbonu górnego i jury środkowej, które łatwiej wietrzały i erodowały, przez co wytworzyło się rozległe obniżenie obejmujące Tenczynek i lasy na południe od niego), a szlak - schodząc z góry - prowadzi wprost na skrzyżowanie z przejazdem kolejowym. Tu - na północ przez znane skrzyżowanie z ul. Poprzeczną wprost do punktu początkowego.
Pętla rudniańska rozpoczyna się pod odnowioną kapliczką z węzłem szlaków. Stąd czarny szlak biegnie asfaltem na północny-zachód (niebieski - na północny-wschód do pętli tenczyńskiej), z lewej strony (przy wlocie ścieżki po prawej) mijając ślady po kopalni Rudno ( 11 ). Na skrzyżowaniu skręca w lewo i przy końcowym odcinku zakrętu - ponownie w lewo. Za słupem i "dziurą" schodzi z drogi w prawo do kamieniołomu ( 13 ), przez chaszcze osiąga jego niższy poziom, na którym skręca ostro w lewo do sosen. Pomiędzy nimi biegnie wąską ścieżką nad najniższym poziomem i wyprowadza do przekopu na lokalną drogę, gdzie skręca w lewo pod górę. Z lewej strony dobiega ścieżka, którą wcześniej prowadził szlak, asfalt zatacza łuk, a na skrzyżowaniu znaki kierują w lewo, niemal prostą drogą osiągając wzgórze zamkowe ( 12  - fragment dawnego potoku lawowego - lawa wlała się na piaskowce i mułowce; w dolnej części wzgórza odsłaniają się czwartorzędowe piaski plejstoceńskie spoczywające na piaskowcowo-łupkowych osadach górnego karbonu; osady dolnego permu zawierają wkładki zlepieńców myślachowickich; do wzniesienia zamku użyto górnojurajskich wapieni, środkowojurajskich piaskowców i bloków melafiru), po czym stromo w dół prowadzi do początkowej odnowionej kapliczki.
1 Ι 2 Ι 3
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite