jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

STREFA GUTERCHA

Badania przeprowadzone przez Teisseyre'a i Tornquista nie dały odpowiedzi, gdzie przebiega granica platformy wschodnioeuropejskiej. Decydujące były dopiero wyniki głębokich sondowań sejsmicznych, na podstawie których stwierdzono, że obszar Polski można podzielić na dwie części różniące się grubością skorupy ziemskiej: północno-wschodnią (grubość skorupy - 42-47km, mało zróżnicowana budowa) i pozostałą (grubość skorupy - 30-55km, duża zmienność budowy). Wniosek ten potwierdziły wyniki badań magnetycznych, grawimetrycznych, termicznych. Głębokie sondowania sejsmiczne dostarczyły przekrojów sejsmicznych przecinających strefę T-T, co pozwoliło na poznanie budowy i własności fizycznych skorupy całej Polski. Wykazały one, że przez północno-zachodnią, środkową i południowo-wschodnią część kraju przebiega z północnego-zachodu na południowy-wschód strefa szerokości 50-100km zaznaczająca się dużą grubością skorupy ziemskiej (nieciągłość Mohorovicica leży tu na głębokości 50-55km). Graniczy ona z platformą prekambryjską wzdłuż głębokich rozłamów sięgających dolnej litosfery. Ich powierzchnie są pionowe lub stromo nachylone na północny-wschód. Nad nimi znajduje się strefa T-T. Nazwano ją od jednego z jej odkrywców - strefą Gutercha. W interpretacji geofizycznej jest ona głębokim rowem o cechach zbliżonych do ryftu kontynentalnego ograniczonego uskokami o amplitudzie od kilkunastu do 20km.
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite