jednostki geologiczne Polski

ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE

I - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
C4 - ANTYKLINORIUM DOLNEGO SANU

Struktura neogeńska, której powstanie jest ściśle związanie z Karpatami zewnętrznymi. Leży pomiędzy Karpatami zewnętrznymi a jednostkami geologicznymi środkowej Polski. Granica północna wyznacza zasięg zbiornika neogeńskiego z wyjątkiem Lubelszczyzny i Gór Świętokrzyskich, gdzie duża część pokrywy uległa erozji. Granicę południową poprowadzono na linii nasunięcia Karpat fliszowych. Jest ona umowna, ponieważ w płaszczowinie skolskiej, strzebnickiej oraz w jednostkach brzeżnych Karpat (np. w strefie Wieliczki) miocen sfałdowało wraz z fliszem. Z profilu Karpat, których w wielu miejscach stwierdza się miocen pod osadami paleogenu, a nawet w obrębie kredy wnioskuje się, że zbiornik neogeński w niektórych fazach swego rozwoju sięgał aż po uskok perypieniński.
Podłoże zapadliska było bardzo urozmaicone i zróżnicowane morfologicznie, stąd transgresja morska w różne części tej jednostki dotarła w różnym czasie - w niektórych miejscach dopiero w badenie. Osady neogeńskie spoczywają na różnych wiekowo skałach starszych, poczynając od prekambryjskich aż po kredowe.
W rozwoju zapadliska wyróżnia się dwa stadia rozwoju. Pierwszy - powstanie basenu wewnętrznego leżącego na przedpolu Karpat w części południowej, gdzie osady miocenu złożone zostały na sfałdowanym fliszu, a następnie sfałdowane i obecnie są przykryte fliszem karpackim lub wraz z nim przefałdowane, pchnięte na północ (fragment płaszczowiny skolskiej i stebnickiej wypełniały osady o znacznej miąższości z licznymi przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców). W drugim etapie na przedpolu sfałdowanych Karpat zewnętrznych i sfałdowanych utworów miocenu (basen wewnętrzny) powstał basen zewnętrzny obejmujący obszar obecnego zapadliska. W wyniku tak przebiegającego rozwoju w zapadlisku wydzielić można miocen autochtoniczny reprezentujący niesfałdowane obszary płytkiego morza oraz miocen allochtoniczny (na południu) - utwory morza głębszego o większej miąższości.
1 | 2 | 3
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia