jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA

Składa się z dużej liczby uskoków równoległych do siebie i rozciągających się w Polsce z północnego-zachodu na południowy-wschód od Koszalina poprzez Chojnice, Tucholę, Grudziądz, okolice Warszawy, Zamość, Tomaszów Lubelski. Poza granice Polski kontynuuje się w kierunku Morza Czarnego, a także na północny-zachód.
O wyznaczeniu na przełomie XIX i XXw. linii tektonicznej, biegnącej przez tereny środkowej Europy i Polski zdecydowały obserwacje geologiczne Teisseyre'a i geofizyczne Tornquista, które stwierdziły różną budowę geologiczną i odmienne własności magnetyczne skał północno-wschodniej i południowo-zachodniej Europy.
Wyznaczenie strefy T-T na terenie Polski jest bardzo utrudnione ze względu na duże miąższości utworów nadległych. Dlatego też wyznaczono ją na podstawie badań geofizycznych, dzięki którym stwierdzono w spągu skał osadowych istnienie podwójnego stopnia (dolna i górna granica), wzdłuż którego skały krystaliczne platformy wschodnioeuropejskiej gwałtownie obniżają się w kierunku południowo-zachodnim. Prowadzone równolegle badania geologiczne wykazały wzrost miąższości skał osadowych w kierunku zachodnim, co tłumaczy się znaczną stabilnością skorupy w strefie T-T. Aktywność uskoku tej strefy była odmienna w różnym czasie. Ostatnio wyraźnie zaznaczającą się była aktywność, przypadająca na fazę laramijską.
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite