jednostki geologiczne Polski

PLATFORMA PALEOZOICZNA

B1 - SYNKLINORIUM POMORSKIE
B2 - SYNKLINORIUM WARSZAWSKIE
B3 - SYNKLINORIUM LUBELSKIE
C1 - ANTYKLINORIUM POMORSKIE
C2 - ANTYKLINORIUM KUJAWSKO-KUTNOWSKIE
D1 - SYNKLINORIUM SZCZECIŃSKIE
D2 - SYNKLINORIUM MOGILEŃSKO-ŁÓDZKIE
D3 - SYNKLINORIUM MIECHOWSKIE
E - MONOKLINA PRZEDSUDECKA
F - MONOKLINA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA

Utworzona została na miejscu rozległego basenu środkowopolskiego, który powstał po orogenezie waryscyjskiej w dolnym permie. Sedymentacja na tym obszarze była poprzedzona etapem przejściowym, obejmującym dolny perm; w autunie - aktywność magmowa (maksymalna pokrywa na wschodzie i południowym-wschodzie; kontakt z monokliną przedsudecką i śląsko-krakowską); w saksonie - powstanie basenu (zróżnicowane warunki sedymentacyjne: w części środkowej - jeziorne (mułowce, iłowce); w częściach brzeżnych - rzeczne (zlepieńce, piaskowce); na obrzeżeniach - eoliczne); w cechsztynie - transgresja (początkowo płytka; wyraźne zróżnicowanie osadów; stopniowa subsydencja - największa w części centralnej (5 etapów pogłębiania - 5 cyklotemów); maksymalna miąższość w środkowej Polsce - ponad 2km). Sedymentacja w mezozoiku odbywała się w zmiennych warunkach lądowych i płytkich morzach epikontynentalnych.
Miąższość osadów na platformie jest zróżnicowana - maksimum osiągają w centralnej Polsce (antyklinorium kujawsko-kutnowskie, niecka warszawska, niecka łódzka), minimum na północnym wschodzie - poniżej 1,5km; na południowym zachodzie - poniżej 3km.
1 | 2
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia