jednostki geologiczne Polski

SYNKLINORIUM BRZEŻNE (NIECKA BRZEŻNA)

B1 - SYNKLINORIUM POMORSKIE (NIECKA POMORSKA)
B2 - SYNKLINORIUM WARSZAWSKIE (NIECKA WARSZAWSKA)
B3 - SYNKLINORIUM LUBELSKIE (NIECKA LUBELSKA)

NIECKA WARSZAWSKA
Środkowa, najgłębsza część synklinorium o najbardziej kompletnym profilu osadów permsko-mezozoicznych całej jednostki (miąższość: 1200m). Graniczy: od północy - z synklinorium pomorskim, od południa - z synklinorium lubelskim wzdłuż uskoku Nowe Miasto-Grójec, od zachodu - z wałem kujawsko-kutnowskim, od wschodu - z platformą prekambryjską.
Asymetryczna o bardziej stromym skrzydle południowo-zachodnim (5-10°); skrzydło wschodnie - prawie poziome. Na południowym-zachodzie występują liczne przejawy tektoniki solnej (poduszki solne w jądrach większych antyklin). Badania geofizyczne wykryły liczne dyslokacje wgłębne o kierunkach zbliżonych do rozciągłości niecki i równoleżnikowych, które wpływały na miąższość mezozoiku.
Po ruchach laramijskich i po erozji obszar niecki stał się ponownie miejscem akumulacji. W trzeciorzędzie powstała rozległa depresja z centrum w okolicach Warszawy sięgająca poza granice synklinorium - tzw. niecka mazowiecka wypełniona osadami od eocenu po pliocen (niecka artezyjska).
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite