jednostki geologiczne Polski

SYNKLINORIUM BRZEŻNE (NIECKA BRZEŻNA)

B1 - SYNKLINORIUM POMORSKIE (NIECKA POMORSKA)
B2 - SYNKLINORIUM WARSZAWSKIE (NIECKA WARSZAWSKA)
B3 - SYNKLINORIUM LUBELSKIE (NIECKA LUBELSKA)

NIECKA LUBELSKA
Graniczy: od wschodu - z wyniesieniem zrębowym podlasko-lubelskim, a od zachodu - z Górami Świętokrzyskimi.
Profil stratygraficzny piętra platformowego jest zredukowany - brak osadów cechsztynu, triasu i jury dolnej. Miąższość pozostałych mniejsza (na północnym-wschodzie powyżej 100m, na południowym-zachodzie do 1500m). Osady kredy górnej i najniższego trzeciorzędu odsłaniają się na powierzchni w rejonie Kazimierza, Chełma, Rejowca. Osady jury środkowej leżą na karbonie i dewonie, a w niektórych miejscach na skałach krystalicznych (zrąb Łukowa). Jedynie na południowym-zachodzie spoczywają na triasie i dolnym sylurze.
W zachodnim skrzydle niecki lubelskiej występują liczne małe brachyantykliny i fleksura. Jednostka oddzielona jest strefą dyslokacyjną od Gór Świętokrzyskich, stąd duża miąższość kredy górnej w jej południowo-zachodniej części i asymetria jej skrzydeł.
Badania geofizyczne wykazały obecność dużego uskoku na linii Grójec-Ursynów-Kazimierz Dolny, który podzielił podłoże na dwie części: północną - wyniesioną (wyniesienie kraśnicko-radomskie) i południową - obniżoną (rów lubelski).
1 | 2 | 3
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia