jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

SUDETY

Struktura śląsko-morawska to: metamorfik wschodniosudecki, strefa kulmowa oraz niecka górnośląska. Pierwszy obejmuje wschodnie Sudety; występuje głównie na Morawach, częściowo tylko w Polsce. Budują go skały metamorficzne (gnejsy, kwarcyty, szarogłazy, fyllity). W karbonie powstała tu intruzja granitowa Strzelin-Żulowa. Wypiętrzenie tej struktury i przedgórza nastąpiło w karbonie. Od tego czasu podlegały one silnej erozji - produkty wietrzenia wynoszone były na wschód, gdzie tworzyły osady strefy kulmowej. Strefa ta rozciąga się na wschód od metamorfiku wschodniosudeckiego. Budują ją dolnokarbońskie osady o charakterze fliszowym sfałdowane lecz nie zmetamorfizowane; w części zachodniej ułożone bardzo stromo - upady warstw do 60° we wschodniej - łagodnieją i występują głównie na Morawach.

SUDETY ZACHODNIE
Przeważają równoleżnikowe kierunki tektoniczne, czyli prawie prostopadłe do kierunków w Sudetach wschodnich. Dzielą się na zachodnie (przedłużenie północnej części masywu czeskiego; zbudowane z bardziej plastycznych skał, przez co występują tu duże jednostki geologiczne) oraz środkowe (przedłużenie moldanubiku leżącego we wschodniej części masywu czeskiego utworzonego ze skał krystalicznych, przez co reagowały na procesy tektoniczne spękaniem w większym stopniu niż część zachodnia; jednostki geologiczne: depresja Świebodzic, niecka śródsudecka, kra gnejsowa Gór Sowich (z otaczającymi ją skałami intruzywnymi strefy Niemczy, Sobótki i Nowej Rudy), struktura bardzka, metamorfik Lądka i Śnieżnika, Góry Orlickie i Bystrzyckie, masyw Kudowy, zapadlisko Kudowy, masyw kłodzki, rów górnej Nysy Kłodzkiej).
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 Ι 5
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite