jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

PIĘTRA STRUKTURALNE

ALPEJSKIE
WARYSCYJSKIE
KALEDOŃSKIE
PREKAMBRYJSKIE

KALEDOŃSKIE
Utwory wieku 570-390mln lat obejmujące kambr, ordowik, sylur i dolny dewon; podzielone na kompleksy: świętokrzyski, sandomierski (sardyński), łysogórski, takoński, ardeński, krakowski, aryjski. Występuje w obrębie starej platformy prekambryjskiej (powstały w zbiornikach epikontynentalnych; leżą prawie poziomo, wypełniając obniżenia) oraz w obrębie młodych platform i orogenów (są silnie pofałdowane i zdyslokowane). Dolna granica wyznaczona jest przez klastyczne osady kambru, górna zaś to sylurska powierzchnia erozyjna. Na powierzchni ukazują się głównie w strefach orogenicznych, a na pozostałych obszarach pod pokrywą młodszych skał (zbadane otworami wiertniczymi). W piętrze tym wyróżnić można niezgodności sedymentacyjne i tektoniczne związane z fazami: świętokrzyską, łysogórską, toruńsko-krakowską oraz ardeńsko-eryjską. Wyróżnia się także trzy strefy kaledonidów: wewnętrzną (Sudety, część podłoża niecki górnośląskiej), zewnętrzną (Góry Świętokrzyskie, niecka lubelska) i przejściową.
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite