jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
           A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
        C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
          G - SUDETY
          H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
 JKLM - KARPATY

PIĘTRA STRUKTURALNE

ALPEJSKIE
WARYSCYJSKIE
KALEDOŃSKIE
PREKAMBRYJSKIE

WARYSCYJSKIE
Obejmuje okres dewonu, karbonu i dolnego permu (z wyjątkiem Karpat), czyli ok. 115mln lat. Na niektórych obszarach platformy paleozoicznej zakończyło formować swe osady w czerwonym spągowcu. Granice zakończenia fałdowań waryscyjskich widoczne są w niezgodnościach stratygraficznych, tektonicznych, sedymentacyjnych; dolna - duże luki stratygraficzne (dewon w zapadlisku przedkarpackim leży na prekambrze, ordowiku, sylurze), górna - zależy od fazy zakończenia ruchów waryscyjskich na danym obszarze i wieku sedymentacji. W jego obrębie wydziela się kompleksy: akadyjski, bretoński, sudecki, kruszcogórski, asturyjski, uralski, saalski, palatyński (palatynacki).
Utwory tego piętra miały rozwój geosynklinalny i platformowy. Występuje na różnych głębokościach od zera do kilku kilometrów, dlatego różny stopień jego rozpoznania (najgłębiej stwierdzone w Polsce centralnej - Kujawy 6,8km; w północno-zachodniej - 2,5-6km; w południowej i południowo-zachodniej - 1,5-3,5km). Na powierzchni jego występowanie stwierdzono: w Sudetach, Górach Świętokrzyskich, na obszarze niecki górnośląskiej i monokliny śląsko-krakowskiej. Bliżej powierzchni: w niecce górnośląskiej, synklinorium miechowskim, niecce lubelskiej i innych częściach synklinorium brzeżnego. Brak tego piętra w północno-wschodniej części platformy.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia