jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
           A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
        C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
          G - SUDETY
          H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
 JKLM - KARPATY

PIĘTRA STRUKTURALNE

ALPEJSKIE
WARYSCYJSKIE
KALEDOŃSKIE
PREKAMBRYJSKIE

PREKAMBRYJSKIE
Obejmuje okres od 4,5mld do 600mln lat (archaik i proterozoik do dolnego ryfeju, a na platformach - dolnego kambru); podzielone jest na staro- i młodoassyntyjskie; na niektórych obszarach wyróżnić można kompleksy: karylski, gotyjski, ryfejski, wendyjski. Występuje na różnych głębokościach od zera do kilkuset metrów, kilku do kilkudziesięciu kilometrów, a zatem stopień jego rozpoznania jest różny. Obszarem o dobrze rozpoznanym prekambrze są miejsca jego wystąpienia na powierzchni lub na małej głębokości jego zalegania (Sudety, Tatry). Piętro to zostało również stwierdzone badaniami wiertniczymi i geofizycznymi pod pokrywą młodszych osadów w zapadlisku przedkarpackim i brzeżnej części Karpat, częściowo na monoklinie śląsko-krakowskiej, w niecce miechowskiej oraz na platformie prekambryjskiej. Charakteryzuje się zmineralizowaniem skał, które w wielu miejscach doprowadziło do powstania złóż, np. rud żelaza w rejonie Suwałk oraz Kowar. W rejonie zapadliska jego tektonika jest skomplikowana - prekambr przecinają uskoki. Wyróżnia się formy wydźwignięte i obniżone (w okolicy Pilzna na głębokości 500m, w części wschodniej 1300-3000m).
1 | 2
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia