CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KARBON

Dwudzielny okres rozpoczęty 360mln lat temu; trwał 50mln lat; jego nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy węgla - carbo, który występuje w tych utworach na wszystkich kontynentach.
W karbonie nastąpił dynamiczny rozwój roślin i zwierząt lądowych. W morzach powszechne były ryby (głównie chrzęstnoszkieletowe), koralowce, ramienionogi, liliowce, mięczaki; wymierać zaczęły trylobity. Początkowo na lądzie żyły wyłącznie labiryntodonty, a u schyłku okresu także gady. Florę zdominowały gatunki porastające tereny podmokłe; pojawiły się nagonasienne kordaity, a pod koniec - pierwsze rośliny iglaste. Bardzo duże znaczenie stratygraficzne mają konodonty i goniatyty; skałotwórcze - otwornice.
W strefie sasko-turyńskiej obejmującej Sudety rozpoczął się główny etap ich kształtowania (faza sudecka orogenezy waryscyjskiej) - wycofało się morze, a na jego miejscu wypiętrzył się szeroki na kilkaset kilometrów łańcuch górski, który następnie potrzaskany został uskokami. W tak powstałych rowach tektonicznych gromadziły się produkty erozji młodych gór; dna zbiorników śródgórskich ulegały subsydencji i zaczęło tworzyć się zapadlisko łańcucha śląsko-morawskiego. Na przełomie dolnego i górnego karbonu został ostatecznie sfałdowany paleozoik świętokrzyski - powstały wówczas główne jednostki tektoniczne Gór Świętokrzyskich. Pod koniec karbonu (faza asturyjska) ostatecznie zostało ukształtowane Górnośląskie Zagłębie Węglowe (z fragmentu łańcucha śląsko-morawskiego), a w Sudetach magmatyzm i plutonizm doprowadziły do powstania masywów: kłodzko-złotostockiego, Kudowy, Strzegomia-Sobótki i Karkonoszy. W pozostałej części Polski trwała regresja morska odsłaniająca coraz większą część kraju.
1 | 2
Polska w karbonie źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia