CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KREDA

Najmłodszy okres ery mezozoicznej trwający od 140mln do 65mln lat temu. Swą nazwę zawdzięcza kredzie piszącej - skale powszechnie występującej w tych utworach.
Świat organiczny był zróżnicowany. Szczyt rozwoju osiągnęły gąbki o szkielecie krzemionkowym; licznie występowały mięczaki, ramienionogi (wymierały pod koniec kredy), koralowce, jeżowce, ryby (dominowały promieniopłetwe i żarłacze). Środowisko morskie zasiedlały również ichtiozaury, mosasaury i plezjozaury. Powszechnie były żółwie, krokodyle oraz gady latające (o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 8m) i uzębione ptaki. Na lądzie panowały dinozaury; w ich cieniu występowały niewielkie ssaki (owadożerne, drapieżne torbacze i prymitywne łożyskowce), a także płazy. Obfita była także flora początkowo przypominająca znaną z jury; pojawiły się pierwsze rośliny okrytonasienne (buk, brzoza, grab, wierzba, topola, orzech, eukaliptus, platan, bluszcz). Największe znaczenie miały jednak szpilkowe (araukariowate, cyprysowate, sosnowate, cisowate). Z końcem kredy nastąpiła zmiana środowiska spowodowana upadkiem wielkiego ciała kosmicznego na Ziemię. Doprowadziło to do kryzysu w świece organicznym - wymarły amonity, większość belemnitów, a także dinozaury. Dobrymi skamieniałościami przewodnimi dla kredy są małże i belemnity, a istotne znaczenie skałotwórcze miały wówczas gąbki krzemionkowe (ich igły tworzą spongiolity i są częścią składową opok) oraz koralowce kolonijne.
1 | 2 | 3
Polska w kredzie źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia