CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                      KREDA
                      JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                      PERM
                      KARBON
                      DEWON
                      SYLUR
                      ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KREDA

Najmłodszy okres ery mezozoicznej trwający od 140mln do 65mln lat temu. Swą nazwę zawdzięcza kredzie piszącej - skale powszechnie występującej w tych utworach.
Świat organiczny był zróżnicowany. Szczyt rozwoju osiągnęły gąbki o szkielecie krzemionkowym; licznie występowały mięczaki, ramienionogi (wymierały pod koniec kredy), koralowce, jeżowce, ryby (dominowały promieniopłetwe i żarłacze). Środowisko morskie zasiedlały również ichtiozaury, mosasaury i plezjozaury. Powszechnie były żółwie, krokodyle oraz gady latające (o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 8m) i uzębione ptaki. Na lądzie panowały dinozaury; w ich cieniu występowały niewielkie ssaki (owadożerne, drapieżne torbacze i prymitywne łożyskowce), a także płazy. Obfita była także flora początkowo przypominająca znaną z jury; pojawiły się pierwsze rośliny okrytonasienne (buk, brzoza, grab, wierzba, topola, orzech, eukaliptus, platan, bluszcz). Największe znaczenie miały jednak szpilkowe (araukariowate, cyprysowate, sosnowate, cisowate). Z końcem kredy nastąpiła zmiana środowiska spowodowana upadkiem wielkiego ciała kosmicznego na Ziemię. Doprowadziło to do kryzysu w świece organicznym - wymarły amonity, większość belemnitów, a także dinozaury. Dobrymi skamieniałościami przewodnimi dla kredy są małże i belemnity, a istotne znaczenie skałotwórcze miały wówczas gąbki krzemionkowe (ich igły tworzą spongiolity i są częścią składową opok) oraz koralowce kolonijne.
1 Ι 2 Ι 3
Polska w kredzie źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite