CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

SYLUR

Dwudzielny okres rozpoczęty przed 440mln lat; zakończony - 410mln lat temu. Nazwany od celtyckiego plemienia Sylurów zamieszkującego dawniej Anglię i Walię.
Organizmy żywe stanowiły kontynuację świata zwierzęcego znanego z ordowiku. Bujnie rozwijały się koralowce i liliowce; pojawiły się też wtedy ryby, a w późnym sylurze - pierwsze rośliny naczyniowe (psylofity). Największe znaczenie jako skamieniałości przewodnie mają graptolity, których kolonie uległy zredukowaniu do pojedynczej gałązki. Ważną rolę odegrały ramienionogi zawiasowe, korale denkowe i czteropromienne, małżoraczki, a także konodonty. Znaczenie skałotwórcze "przypadło" jamochłonom, liliowcom oraz rzadziej - głowonogom.
Aż do połowy ludlowu w "polskim" odgałęzieniu geosynklinalnym synkliny śródeuropejskiej panowały warunki głębokomorskie. W górnym ludlowie i postludlowie nastąpiła nagła zmiana sedymentacji, a na odsłoniętych obszarach - silniejsza erozja. Miało to związek z nasileniem się ruchów orogenezy, w wyniku której powstała struktura kaledońska o słabych deformacjach fałdowych. Na jej przedpolu trwała sedymentacja w stopniowo zanikającym zbiorniku (Łysogóry). Obszar platformowy zaś już od wczesnego ludlowu był kompensacyjnie obniżany, co miało związek z działalnością orogeniczną w sąsiedniej geosynklinie. Pod koniec syluru zaczęły łączyć się dwa sąsiednie kontynenty - Baltika i Laurencja, a rozdzielający je Ocean Iapetus ulegał likwidacji, w związku czym powiększył się lądowy obszar Polski.
1 | 2
Polska w sylurze źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia