CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

ORDOWIK

Okres trójdzielny; obejmował czas 500-440mln lat temu. Nazwę zawdzięcza celtyckiemu plemieniu Ordowików zamieszkującemu niegdyś północną Walię.
Świat zwierzęcy nieco różnił się od kambryjskiego, choć masowo występowały trylobity; ogromnego znaczenia nabrały ramienionogi. Płytkie zbiorniki morskie zasiedlały denne organizmy - koralowce, gąbki o szkielecie krzemionkowym, małże i ślimaki. Najważniejszymi skamieniałościami przewodnimi dla ordowiku są jednak graptolity - kopalne kolonijne półstrunowce zasiedlające środowisko morskie; najbardziej rozpowszechniły się osobniki planktoniczne opatrzone pęcherzem pławnym (pierwotnie tworzyły krzaczaste kolonie przytwierdzone do dna). Znaczącą rolę stratygraficzną odegrały konodonty i trylobity (skamieniałości przewodnie), koralowce czteropromienne oraz ramienionogi; skałotwórczą - koralowce i liliowce.
Platformowa część Polski ponownie została zalana przez morze epikontynentalne. Jego zasięg był jednak nieco mniejszy niż w kambrze, gdyż występował duży stopień gradacji lądu. W odgałęzieniu geosynklinalnym po dolnym tremadoku nastąpiło fałdowanie osadów - lokalnie działająca faza sandomierska doprowadziła do powstania Sandomirydów.
1 | 2
Polska w ordowiku źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia