jednostki geologiczne Polski

PLATFORMA PREKAMBRYJSKA (WSCHODNIOEUROPEJSKA)

A1 - WYNIESIENIE ŁEBY
A2 - OBNIŻENIE (SYNEKLIZA) PERYBAŁTYCKIE
A3 - WYNIESIENIE MAZURSKO-SUWALSKIE
A4 - OBNIŻENIE PODLASKIE
A5 - WYNIESIENIE ZRĘBOWE PODLASKO-LUBELSKIE

Drugi etap rozwoju platformy rozpoczął się wraz z sedymentacją pokrywy osadowej, co następowało wraz z ruchami pionowymi, które doprowadziły do zróżnicowania powierzchni krystalicznej. Procesy te były intensywne w starszym paleozoiku, co doprowadziło do powstania wyniesień i obniżeń wypełnionych utworami paleozoicznymi. W południowej części platformy (wyniesienie zrębowe podlasko-lubelskie) nastąpiło znaczne nasilenie procesów dysjunktywnych, zwłaszcza w młodszym paleozoiku. Eokambr, leżący poziomo na fundamencie krystalicznym, rozpoczyna formowanie piętra platformowego. Zasięg tych osadów jest niewielki i ogranicza się do wschodnich i północnych części platformy. Pod koniec eokambru wkroczyło morze, które utrzymało się przez cały kambr. Jego osady nie wszędzie pokryły fundament krystaliczny, ale rozwinięte są w pełnym profilu i udokumentowano je paleontologicznie. Są nimi mułowce, piaskowce, wapienie. W ordowiku miejsce miały liczne ingresje morskie, stąd są obszary gdzie brak jest osadów tego okresu lub ich miąższość jest bardzo mała. Litologicznie są to piaskowce, skały węglanowe, ilaste. Pod koniec ordowiku nastąpiła regresja. W sylurze - kolejna transgresja; zasięg morza w niektórych obszarach był mniejszy niż w
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite