Pustynia Błędowska Kamieniołom Libana Brama Bolechowicka Skamieniałe Miasto

MAŁOPOLSKI SZLAK GEOTURYSTYCZNY

 15  - Geologia zrębu Sowińca,
 16  - Wykształcenie facjalne i tektonika uskokowa utworów mezozoicznych w kamieniołomie w
Zabierzowie,
 17  - Tektonika i wykształcenie osadów górnej jury w rejonie Kamienia n/Wisłą,
 18  - Formy krasu powierzchniowego na przykładzie Łabajowej Skały,
 19  - Marmury bł. Salomei - górnojurajskie wapienie w zdobnictwie sakralnym,
 20  - Kamieniołom Libana,
 21  - Biała Woda,
 22  - Wykształcenie osadów jury środkowej i górnej w Zalasie,
 23  - Budowa geologiczna wzgórza wawelskiego, historia powstania Smoczej Jamy,
 24  - Skały wulkaniczne Małopolski na przykładzie porfirów w Miękini,
 25  - "Polska Sahara" - Pustynia Błędowska,
 29  - Przełom Dunajca - powstanie, charakterystyka przełomu,
 30  - Wąwóz Homole,
 39  - Skamieniałe Miasto,
 40  - Wodospad Ciężkowice,
 41  - Kamienie Brodzińskiego,
 42  - Kamień Grzyb,
 43  - Brama Krakowska,
 44  - Geologia kopalni Bochnia,
 46  - Torfowisko "Bór na Czerwonem",
 47  - Swoszowice,
 48  - "Panieńskie Skały".
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite